Zarządzanie projektami wymaga często odpowiednich programów

W bardzo wielu firmach kulejącą stroną ich działalności jest zarządzanie projektami. Program (Warszawa - i nie tylko ona - jest miastem, w którym docenia się znaczenie firmowego oprogramowania) chętnie wyszukuje skrojone dla potrzeb danej firmy i pozwalające jej na zarządzanie projektami oprogramowanie, które może być bardzo wielkim ułatwieniem dla kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa oraz pracowników zatrudnionych przy realizacji danego projektu. Wiele firm poszukuje zatem odpowiednich systemów wspomagających zarządzanie projektami. Program (Warszawa korzysta w tym zakresie chętnie z usług firmy Nicoma) tego rodzaju bardzo często konfigurowany jest na miarę każdej zamawiającej go firmy.