Odyzskiwanie roszczeń po wypadku

W wyniku wypadów drogowych, błędów lekarskich innych zdarzeń losowych wywołanych ingerencją osób trzecich wiele osób ma problem z egzekwowaniem roszczeń oraz należności odszkodowawczych. Nasza kancelaria wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu w tym zakresie. Egzekwujemy odszkodowania powypadkowe, błędy lekarskie czy inne rodzaje roszczeń, płynące z zasad cywilnoprawnych czy też ubezpieczeń zawieranych przez klientów. Szczególnym zainteresowaniem wśród osób fizycznych cieszy wsparcie w zakresie odzyskiwania środków za wypadu samochodowe oraz wypadki przy pracy. Tego rodzaju odszkodowania powypadkowe wymagają dokładnego uzasadnienia, dlatego nasi prawnicy w całym zakresie wspierają klientów w toku postepowania. gwarantujemy bardzo elastyczne i korzystne cenowo usługi. Regularnie rozszerzamy zakres naszej działalności - m.in. w takich obszarach jak odszkodowania powypadkowe w pracy czy błędy lekarskie.