Skaner 3d wspiera inżynierów i biura projektowe

Firma e-skanowanie3d.pl oferuje usługi skanowania. Używany przez nas skaner 3d, umożliwia szybkie i dokładne przeniesienie na ekran monitora komputerowego trójwymiarowej geometrii obiektów fizycznych. Aktywny skaner 3d pobiera informacje o położeniu i kształcie obiektu i przekształca je w dane pozwalające na wyświetlenie na ekranie komputera. Cały proces znacznie usprawnia projektowanie i modelowanie obiektów. Posiadanie zaawansowanego sprzętu, czyni z nas firmę rozwiązującą problemy. Jesteśmy nastawieni na realizację założonych celów i wciąż osiągamy coraz lepsze wyniki. Wspieramy inżynierów i biura projektowe.