Automatyka Serwis instaluje systemy wagowe umożliwiajace automatyczne ważenie towarów.

Automatyka Serwis jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w systemach wagowych. Wagi samochodowe, kolejowe oraz wagi automatyczne instalowane są przez firmę wraz z kompletnym oprogramowaniem sterującym. Wagi automatyczne ułatwiają zarządzanie procesami produkcyjnymi, ponieważ towary mogą być ważone bezpośrednio na taśmociągu. Pozwala to optymalizować produkcję w fabrykach i zakładach przetwórczych. Automatyka Serwis posiada już kilkaset realizacji w zakładach i magazynach różnych branż. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie produkcji, montażu, serwisowaniu i eksploatacji systemów wagowych.