Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze - publikacje dla dyrektorów placówek oświatowych

Wydawnictwo Prawnicze Oficyna MM wspiera dyrektorów placówek oświatowych od przedszkoli po szkoły średnie, przygotowując publikacje zajmujące się tematyką zarządzania, pomagające przygotować roczny plan pracy przedszkola czy szkoły oraz poruszające problemy w wychowaniu dzieci i młodzieży. Publikacje wydawnictwa kierowane są też do nauczycieli i wychowawców, oferując im ciekawe scenariusze zajęć czy pomysły na zabawy dla dzieci. Oficyna MM organizuje też szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych, podczas których zapoznają się oni ze zmianami w prawie i uczą między innymi jak właściwie stworzyć roczny plan pracy przedszkola lub szkoły.