Nauka dla dorosłych to trudny wybór.

Coraz więcej młodych ludzi, po zdaniu egzaminu dojrzałości, wybiera się na studia wyższe. Jest to bardzo pozytywna tendencja. Często już gimnazjaliści wiedzą, jakie studia wybiorą, mają jasno sprecyzowane cele. Nie zawsze są to studia w trybie dziennym, często młodzi ludzie wybierają studia w trybie niestacjonarnym, czyli zaocznym. Choć nauka na studiach niestacjonarnych, pociąga za sobą konieczność wnoszenia opłat, które niejednokrotnie, są bardzo wysokie, taka forma studiowania cieszy się coraz większą popularnością. Mimo tego, iż trzeba za nie płacić, studia zaoczne pozwalają szybciej zaistnieć na rynku pracy i zdobyć, bardzo przecież pożądane, doświadczenie zawodowe. Studia, jako kontynuacja nauki, są bardzo dobrym wyborem dla tych osób, które mają wykształcenie ogólne, bez konkretnego kierunku. Także absolwenci technikum i liceum profilowanego, chętnie decydują się na studia licencjackie, bądź magisterskie. Często kontynuują naukę na studiach podyplomowych lub decydują się na drugi kierunek studiów.