https://spe.edu.pl/specjalista-ds-kadr-i-plac-poziom-zaawansowany-bez-limitu-czasowego/

Nie tylko księgowi to specjaliści, którzy muszą posiadać wiedzę na temat kadry i płacy. Bardzo często tego rodzaju wiedzę muszą posiadać także menedżerowie firmowi, kierownicy różnych szczebli, prawnicy i inni zatrudnieni specjaliści, pracujący w firmach lub różnego rodzaju instytucjach, którym ta wiedza jest niezbędna dla wykonywania ich zawodowych obowiązków. W naszych zmieniających się nieraz przepisach prawnych i rzeczywistości formalno-prawnej konieczne jest oczywiście doskonalenie i aktualizacja posiadanej wiedzy na temat kadry i płacy. W odświeżaniu wiedzy i systematyzowaniu jej w tym zakresie, a także w bardzo wielu innych tematach, przydać mogą się wygodne - również dostępne w formacie online - kursy organizowane przez Studium Prawa Europejskiego.