http://fiskusab.com.pl/outsourcing-uslug-kadrowo-placowych/

Wszelkiego rodzaju czynności obejmujące wszystkie formalności związane z pracownikami wchodzą w skład zadań działu kadry - płace. Warszawa w swej ofercie posiada szereg firm świadczących usługi działu kadry - płace. Warszawa oferuje kompleksowe rozwiązania dla firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy. Kadry i płace to działy lub usługi świadczone na rzecz innych, które obejmują przede wszystkim prowadzenie dokumentacji kadrowych, sporządzanie umów pracowniczych, szkoleń i badań, prowadzenie baz pracowników oraz wszystkie te czynności, które dotyczą bezpośrednio pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie. Usługi outsourcingowe takie jak np. kadry i płace są często świadczone, ponieważ odciążają firmę w dużym stopniu od części obowiązków, dzięki czemu może ona zająć się swoją główną działalnością.