Pismo bez pieczęci firmowej traci ważność

Rzeczywistość wokół nas dynamicznie się zmienia. Gdzie nie spojrzymy, wszystko ulega przeobrażeniom. Te rewolucyjne zmiany związane są przede wszystkim z ogromnym postępem w dziedzinie wprowadzania innowacji technologicznych. Można odnieść wrażenie, że obecnie świat wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat wstecz. Są jednak rzeczy, pewne rytuały i normy, które pozostają niezmienne. I nie chodzi tu tylko o to, że zasadniczo człowiek funkcjonuje podobnie, wdychając to samo powietrze co dawniej i przebywając pod tym samym niebem. Również pewne przedmioty, mimo upływu lat, nie tracą swojego znaczenia. Pieczątka firmowa może być tutaj naprawdę doskonałym przykładem. Zauważmy, że w dalszym ciągu szereg pism, szczególnie tych sygnowanych przez jednostki administracji publicznej w dalszym ciągu pozostaje nieważna, dopóki nie zostanie na nich odciśnięta pieczątka firmowa. Zresztą nie tylko w przypadku urzędów mamy do czynienia z taką sytuacją. Używają jej także niektóre przedsiębiorstwa.